Elskatteförslaget för datacenter

Fortlax_09

10-tusentals jobb i datacenter-branschen står på spel om ett el-skatteförslag med en effektnivå på 0,5 MW går igenom i budgeten den 20 september.

Fortlax driver tillsammans med en rad andra mindre datacenter i Sverige, en upplysningskampanj om hur fel en lägsta effektnivå på 0,5MW skulle slå mot de datacenter som inte når upp till den effektgränsen.
Vi har samlat en del material som vi publicerat i denna viktiga fråga.

Bifogad sammanställning av fakta här under innehåller 7 datacenter i Sverige som tillsammans sysselsätter 643 personer.Dessa datacenter är alla svenskägda och har en total effekt om 2,05MW uppdelat på 12 fysiska datacenter, dvs i snitt 0,16MW datacenter. Alla riskerar att utkonkurreras på grund av snedvriden konkurrens om skatteförslaget med en effektnivå på 0,5 MW går igenom den 20 september.

Dokument

Sammanställning av fakta 2016-augusti datacenter marknad pdf

Brev ang SOU 2015_87 Energiskatt på el.docx Näringsdepartementet pdf

Citat, remissvar 1-99 pdf

Nyhetsartiklar/bloggar

Piteåtidningen,  digitaliseringsministern på besök hos Fortlax

Computer Sweden (över 400 delningar)

Öppet brev till finansministern (Fortlax)

Regeringens förslag om skattelättnaden för datacenter

Nu föreslår regeringen sänkt elskatt för serverhallar (SVT)

Kräver sänkt elskatt för alla datacenter (Infotech)