eArkiv

Vi tar hand om er viktiga information och bevarar den tryggt och säkert hos oss på vårt Fort Knox.

Säker långtidsförvaring av era digitala tillgångar.

Fortlax eArkiv är ett helt webbaserat affärsverktyg som på ett vardagligt enkelt sätt hjälper er med en arbetsprocess för långsiktigt digitalt bevarande av textdokument, bildobjekt, filmer och annan digital information som t.ex. databaser med geografisk information.

Tjänsten är tillgänglig överallt, dygnet runt och enkel att använda, även för personer med begränsad IT-kunskap. Oavsett om datamängden hela tiden växer och behoven ökar ger Fortlax eArkiv er ett tryggt och kostnadseffektivt långtidsbevarande av digitala tillgångar i en anläggning som är godkänd av Riksarkivet för lagring av ”Verksinformation”. Textdokument, bildobjekt, filmer och annan digital information som t.ex. databaser med geografisk information.

Nyfiken?

Kontakta oss så hjälper vi dig direkt!

Telefon: 0911-300 60

E-post: sales@fortlax.se

Tillgänglig överallt

Tjänsten är tillgänglig överallt, dygnet runt och enkel att använda, även för personer med begränsad IT-kunskap.

Varför ska ni lagra er värdefulla information hos Fortlax?

Svaret är enkelt. Vi erbjuder lagrings- och backuplösningar i världsklass i ett av Europas säkraste datacenter på världens bästa geografiska plats för lagring av digital information.