eArkiv

Digital information driver vår ekonomi, sporrar vår kultur och kopplar ihop vårt samhälle. Det har förändrat hur vi kommunicerar och lär. Men vad händer om den informationen försvinner?

Digitala objekt är ömtåliga

I århundraden har vi sparat böcker, foton, kartor och andra kunskapskällor. Våra digitala tillgångar är lika värdefulla. Traditionella informationskällor kan lätt överleva i år, decennier eller till och med i århundraden – men digitala objekt är ömtåliga och kräver särskild omsorg för att hålla dem användbara.eArkiv

Digitalt innehåll är kodat

Digitalt innehåll kodas för att representera text, bilder, ljud, video och mer. Det krävs mjukvara och maskiner för att presentera innehållet; du kan inte bara plocka upp en DVD och se vad som finns på den i framtiden. Många har idag samma problem med sina VHS-band.

Ny teknik trycker bort gammal teknik

Detta beroende av teknik sätter digitalt innehåll i en stor risksituation. Det minsta fel – mjukvara, maskin eller människa – kan skada digitala objekt och resulterar i total förlust. Snabba tekniska förändringar påverkar också digitalt bevarande. När ny teknik används blir äldre teknik föråldrad vilket gör det svårt att komma åt äldre innehåll.

Borta för alltid?

Vad händer om du försöker komma åt ett viktigt digitalt dokument men du kan inte? Är det borta för alltid? Vad händer om datorns hårddisk går sönder och du förlorar dina värdefulla fotografier? Föreställ dig nu detta i stor skala – en förlust av tusentals eller miljontals av objekt, det är en hemsk tanke.
Så, sammanfattningsvis:

  • Digitala objekt är ömtåliga och kräver särskild omsorg för att bevara dem och hålla dem användbara.
  • Digitala objekt är beroende av teknik för att göra dem tillgängliga.
  • Digitalt innehåll kräver aktiv förvaltning för att säkerställa dess fortsatta tillgänglighet.

Läs mer om Fortlax tjänst eArkiv och se hur du säkert kan långtidslagra viktigt information.

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

Besök vår webbshop

I vår webbshop kan du köpa allt från kompletta datorer till switchar

Till vår webbshop
°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.