Flashdisk

I en artikel från Computer Sweden skriver de om resultatet av en intressant rapport som handlar om flashdiskarnas kvalitet jämfört med gamla typens hårddiskar.

Användningen av flashdiskar i stället för, eller som komplement till, traditionella roterande diskar har tagit fart ordentligt under senare år. Branschen brukar lyfta fram de stora fördelar som den nya tekniken innebär när det gäller betydligt snabbare dataflöden och lägre strömförbrukning skriver Computer Sweden.

Är flashdiskar stabila?

Det som många har frågat sig är hur pass stabila dess hårddiskar är, speciellt när det körs under lång tid i stora datacenter. Facebook använder i hög grad flashdiskar i sina datahallar. Facebook har tagit hjälp av forskare på Carnegie Mellon University i Pittsburgh för att studera effekterna av teknikbytet.

Rapport som nyligen presenterats visar att flashdiskar tyvärr är ganska opålitliga. Upp till 34 procent av Facebooks diskar har drabbats av något man kallar uncorrectable read error, ure, alltså felaktigheter i dataläsningen som inte går att åtgärda. Det ska inte tolkas som att ssd-diskar som uppvisar ure är döda, men har de drabbats av denna åkomma är det troligt att de behöver bytas ut.
En större felkälla som forskarna lyfter fram är att ssd-diskar är betydligt mer temperaturkänsliga än mekaniska diskar. Dessutom presterar de mycket sämre när de blir varma. Värmeproblemen är mest tydliga på tidigare generationer av flashdiskarna.
Flashdisk

Känsliga för värme

Flashdiskar är heller inte så strömsnåla, vilket har påståtts av många i branschen. De pci-baserade flashkorten som forskarna granskat drog mellan 8 och 14 watt och ju mer ström de kräver desto fler fel uppvisas. Det beror på att strömförbrukningen ökar i samband med filöverföringar till diskarna och slutsatsen är att mekaniska diskar är att föredra om man vill ha en stabil plattform i system som kör kontinuerliga dataöverföringar skriver Computer Sweden om rapporten.

Uppstickare på den svenska marknaden inom lagringsenheter är Nutanix, Simplivity, Nimble Storage, Pure Storage, Violin Memory, Nimbus Data och Tintri som alla satsar på flashbaserade lagringsenheter. Bland dem är det få som vill kommentera den dystra rapporten från Carnegie Mellon University.

Känt bland tillverkare

Nimble Storages svenske säljchef Magnus Biro uppger att man mycket väl känner till problematiken kring flashdiskarna, men både han och flera andra branschkollegor framhåller att man lyckats lösa problemen på olika sätt. En vanlig problemlösare är att man tillämpar en hybridmodell där man använder både traditionella diskar och ssd.
Källa: Computer Sweden

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

Besök vår webbshop

I vår webbshop kan du köpa allt från kompletta datorer till switchar

Till vår webbshop
°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.