Det finns många fackuttryck i det språk som används inom vår bransch. Många av orden är viktiga att känna till för att förstå saker som kan beröra ens datamiljö. Vi presenterar här en lista på vanliga ord och termer som handlar om datasäkerhet. Du säkert har sett dem och har kanske undrat vad det egentligen betyder, här kommer förklaringen.

Anycastnätverk

En branschstandard för att adressera namnmatchningstrafik (DNS) över internet så att man ger servrar högsta möjliga tillgänglighet över hela världen och som dessutom motverkar nätattacker.<

Penetrationstester

Ett sätt att försöka hitta och forcera det egna systemets säkerhetshål.

Hashning

En hashfunktion är en algoritm eller matematisk funktion som gör om exempelvis ett lösenord till ett slags fingeravtryck som inte kan dekrypteras.

Saltning

En metod för att försvåra hackning med hjälp av ordlistor genom att lägga till information före eller efter det hashade lösenordet.

SQLi

SQL injection är ett sätt att utnyttja säkerhetsproblem i applikationer som arbetar mot en databas. Det går ut på att man ställer en databasfråga direkt mot databasen för att på detta sätt kringgå inloggningssystem och manipulera data.

XSS

Cross-site scripting. En metod som handlar om att bädda in kod i en sajts indata och på så sätt ändra sidans funktionalitet eller utseende.

CSRF

Cross-Site Request Forgery. Går ut på att en angripare kan få din webbapplikation att utföra funktioner som om det var en inloggad användare som startade funktionen.

Session hijacking

En metod som bygger på att en angripare stjäl en inloggad användares öppna förbindelse med en applikation och på så sätt kan utföra kommandon i dennes ställe.
Källa: VismaSpcs

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

Besök vår webbshop

I vår webbshop kan du köpa allt från kompletta datorer till switchar

Till vår webbshop
°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.