E-arkiv kan innehas av både privata och offentliga organisationer. Det är framför allt i offentliga organisationer som e-arkiv är mest använt.
SKL som är förkortningen på Sveriges Kommuner och Landsting beskriver ett e-arkiv så här: “E-arkiv är en tjänst för elektroniskt bevarande och hantering av digital information.” En kort och koncis beskrivning.
På SKL:s sida beskriver de fördelarna med e-arkiv så här:

 • Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på öppenhet.
 • Ett e-arkiv ger möjlighet att uppfylla offentlighetslagstiftningen.
 • Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras.
 • Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt.
 • Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen minskas och de manuella insatserna kan effektiviseras betydligt.
 • E-arkivet bidrar till en mer transparent organisation och fungerar som basen i verksamhetens informationshantering.
 • Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling.

Nyttan med e-arkiv är många, vi tar åter igen hjälp av SKL:s information och visar deras lista på fördelar med e-arkiv.
Nyttan med digitalisering och förändrat arbetssätt:

 • Bättre hälsa och ökad patientsäkerhet
 • Bättre lärande och ökad motivation
 • Drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning
 • Minskad energiförbrukning, olyckor och trängsel
 • Utvecklad demokrati, dialog och tillit
 • Bättre service, minskad byråkrati och risk för fel.

Fortlax datacenter erbjuder ett modernt e-arkiv som vi kallar “Fortlax eArkiv” som är anpassat till både offentliga och privata kunder. Oavsett om datamängden hela tiden växer och behoven ökar ger Fortlax eArkiv er ett tryggt och kostnadseffektivt långtidsbevarande av digitala tillgångar i en anläggning som är godkänd av Riksarkivet för lagring av ”Verksinformation”.
Läs mer om vad vi har att erbjuda gällande e-arkiv

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

Besök vår webbshop

I vår webbshop kan du köpa allt från kompletta datorer till switchar

Till vår webbshop
°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.