Grön-IT

Grön-IT innebär både minskad miljöpåverkan från själva användandet av IT-hårdvara och minskad miljöpåverkan genom att optimera och även ersätta miljökrävande processer med IT-tjänster.

Färre fysiska servrar

En aspekt är försöka använda färre fysiska servrar genom att använda virtualiseringstekniker som gör det möjligt att köra flera servrar på en och samma hårdvara. Detta gäller även för PC klienter då tunna klienter används. Med färre fysiska servrar minskar inte bara elförbrukningen för dessa utan även åtgången för de kylanläggningar dessa kräver.

Miljöpolicy inom IT

Företag jobbar allt mer med miljö och har ofta en miljöpolicy. När det kommer till IT är tankarna om miljöpolicy inte lika vanlig som i andra verksamhetsgrenar. Grön-IT är ett begrepp och arbetssätt som idag används av allt fler företag och offentliga förvaltningar.

Minskad miljöpåverkan

Grön-IT innebär både minskad miljöpåverkan från själva användandet av IT-hårdvara och minskad miljöpåverkan genom att optimera och även ersätta miljökrävande processer med IT-tjänster.

G-readiness

Det finns framtaget ett G-Readiness (Green information technology readiness framework) ramverk med fem viktiga punkter. Om ett företag ska använda dessa punkter måste de ta hänsyn till det när det kommer till både användning och implementering av grön-IT.
De fem punkterna är:

 • Attityd
 • Policy
 • Praxis
 • Teknik
 • Styrning

Grön-IT för företag

Grön-IT innebär ur ett företagsperspektiv att kunna göra inköp, använda och återvinna IT från ett miljö- och hållbarhetstänk. Grön-IT har växt fram genom de ständigt ökande kraven från omvärlden gällande miljö och hållbarhet.

Grön röra

Det råder idag en sorts grön röra av synpunkter, idéer och åtgärder inom begreppet grön-It.  Analysföretaget Gartner har därför försökt att skapa lite struktur på denna röra med en serie rapporter om grön strategibildning.

Strategitänket är indelat i tre nivåer:
Steg 1: Gröna tekniklösningar, tjänster och regelverk att beakta de närmaste 24 månaderna – sådant som ger direkt effekt.
Steg 2: Åtgärder att beakta inom två till fem år
Steg 3: Långsiktiga investeringar 5-20 år framåt.

I första steget (inom 24 månader) finns bland annat:

 • Ny modern design av datorcentrer
 • Ny effektivare teknik för kylning
 • Nya verktyg för modellering och övervakning av driftmiljöer
 • Virtualisering för servrar och skrivbord

I andra steget (inom 2-5 år) finns bland annat:

 • Grön-it-upphandling
 • Program för hantering av livscykler för investeringar i grön-it
 • Grönmärkningar av it-utrustningar
 • Nästa generation videokonferenser, så kallad teleprecense

I tredje steget (inom 5-20 år) finns bland annat:

 • Utsläppsrätter och andra kommande program för handel med förbrukning som orsakar klimatstörningar
 • Utökad återanvändning av värmeutveckling från it-utrustningar
 • Alternativa energikällor
 • Energieffektiv programvara

Detta strategitänk bidrar till att hjälpa företag och organisationer att skapa en miljövänlig it-miljö som vi alla tjänar på i slutändan. Vi på Fortlax är engagerade vad gäller grön-it. All el som Fortlax använder kommer sedan 2004 från vattenkraft eller vindkraft som är en förnyelsebar energikälla. Det är en bra grund att stå på och vi jobbar även vidare med att hitta nya miljövänliga lösningar både i det lilla och det stora.
banneronlinebackup

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

Besök vår webbshop

I vår webbshop kan du köpa allt från kompletta datorer till switchar

Till vår webbshop
°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.