Det pratas mycket om redundans när datasäkerhet kommer på tal, men vad är egentligen redundans och specifikt dataredundans, vi reder ut detta.

Dataredundans är ett tillstånd som skapats inom en databas eller datalagring där samma bit av data hålls på två separata platser.

Grunden för dataredundans

Detta kan betyda två olika fält inom en enda databas, eller två olika platser i flera programvarumiljöer eller plattformar. När helst detta upprepas utgör detta  grunden för dataredundans. Detta kan ske av en slump, men också göras medvetet för säkerhetskopiering- och återställnings-ändamål.

Inom den allmänna definitionen av dataredundans finns det olika klassificeringar baserade på vad som anses lämpligt i databashantering och vad som anses överdrivet eller slösaktigt. Slösaktig dataredundans uppträder i allmänhet när vissa bitar av data inte behöver upprepas, men ändå slutar med att de dubbleras på grund av ineffektiv kodning eller komplexitet i själva processen.

Positiv och negativ dataredundans

En positiv typ av dataredundans arbetar för att skydda data och främja stabilitet. Många utvecklare anser att det är acceptabelt att data kan lagras på flera ställen. Det viktiga är att ha en huvudplats för datan så att det finns en central åtkomstpunkt för att kunna uppdatera alla andra reduntanta platser. Om inte detta görs kan dataredundans leda till stora problem med instabila data, där en uppdatering inte automatiskt uppdateras på ett annat ställe. Resultatet av detta kan bli att delar av data som förväntas vara identiska med varandra visar sig ha olika värden.

Fortlax med sina två datacenter F1 och F2 har dataredundans som är fysiskt åtskild drygt åtta kilometer från varandra. På detta sätt minskar vi radikalt risken för databortfall.

Fortlax hanterar data åt kunder från alla typer av branscher, allt från små företag till stora företag och organisationer med mer komplexa datalagringsbehov.  Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Fortlax Online backup

 

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.