Molntjänster

För verksamheter som har en fungerande backuplösning måste informationssäkerhetsarbetet hela tiden utvecklas, dels utifrån verksamhetens krav och dels utifrån förändringar i omvärlden. Backup och återställning (restore) är viktiga moment i kontinuitetsplaneringen. Då verksamhetens behov kontinuerligt förändras liksom kraven för återstart av system eller databaser.

Det är mycket viktigt att det i organisationen finns rutiner för en säker backup. Den måste uppfylla egna krav och kanske även krav från banken, försäkringsbolaget och revisorn.

Revision bör göras kontinuerligt

När en skarp återläggning av data måste göras av någon orsak är det förstås viktigt att en sådan fungerar fullt ut. Det finns allt för många berättelser om händelser där  återläggning av data inte fungerat och det visar sig att backup-kedjan inte fungerat och all data har försvunnit. Det kan betyda en mer eller mindre katastrof för ett företag eller organisation. Att tänka sig att all sparad data försvunnit som skapats, kanske under flera år, har gått upp i rök är svårt att ta in för vem som helst.

För att undvika dylika katastrofer rekommenderar vi att en revision genomförs minst en gång per år i syfte att säkerställa att allt fungerar som det ska vid en backup.

Provåterläggning

En provåterläggning bör göras minst två gånger per år för att även där säkra att återläggningsrutinen fungerar. Det innebär att ni väljer ut en begränsad mängd data som  sedan återskapas från er backup. Vid dessa tillfällen kan det även vara lämpligt att likt en brandövning, testa aktuella rutiner.

En bra backup-lösning bör alltid kompletteras med regelbundna tester för att vara så säker som möjligt.
Har du en tillfredsställande backup-rutin i ditt företag eller organisation och testar du att allt fungerar som det ska regelbundet? Vi på Fortlax datacenter är experter på detta och hjälper gärna dig att säkra din data. Kontakta oss så berättar vi mer.
Fortlax Online backup

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.