Frikyla

I många klimat kan ansvariga för datacenter bidra till att minska kostnader för kylning genom att utnyttja yttre miljöförhållanden för att kyla IT-utrustning. Under rätt förutsättningar kan dessa tekniker spara så mycket kostnader för el att vi ofta kallar det ”frikyla”.
Men vilka typer av gratis kylteknik finns då tillgänglig, är den gratis och vilka är för- och nackdelarna med varje teknik?
Om vi börjar med de olika teknikerna så finns det tre stycken till antalet som vi ska gå igenom.

Luftkylning

Luftkylning är vad folk tänker på först när det pratas om frikyla. Det är där utomhusluft tas in i datacentret direkt genom filter eller indirekt genom värmeväxlare.

Adiabatisk kylning

Adiabatisk kylning är en variation på luftkylning i vilken luften bringas till en sorts kammare och används tillsammans med vattenavdunstning för att kyla luften.

Vattenkylning

I kylning med vatten används ett kylmedium som vatten eller glykol som  cirkulerar direkt genom kyltorn snarare än kylare eller kompressorer.

För- och nackdelar

När det gäller för- och nackdelar med olika kylmetoder är det lite komplicerat.

Vattenkylning är enklast

De flesta datacenter använder kylt vatten för att kyla sina system. Det är logiskt att använda vattenkylning eftersom rören och kyltornen redan finns i planen. Det gör kostnaden relativt liten. Ström för pumpar och kyltorn krävs naturligtvis fortfarande, men det är ett enkelt koncept att följa.
Problemet är övergången. Du vill inte byta från frikyla till mekanisk kylning ofta  eftersom korta cykler för kompressorer inte är bra. Manuell övergång kan verka enkel men kan bli ganska avancerad. De finns många fall där vinsten inte är värt mödan att sätta detta i system om det ändå nästan aldrig ska användas. Automatiserade kontroller kan lösa det problemet, men de kan bli komplexa och medföra en risk att systemet ändras fram och tillbaka mellan frikyla och mekanisk kylning allt för ofta.

Luftkylning kräver också energi

Att använda luftkylning kan verka enkelt, öppna ett fönster och kyl ner din utrustning. Så enkelt är det naturligtvis inte. Det krävs en enorm luftvolym för att kyla utrustningen i ett datacenter och den ska in med en väldigt hög fart. Något som kan bli ett problem med frikyla är luftkvaliteten. Även ren luft kräver filtrering. Filter minskar luftflödet och förbrukar energi när luft passerar igenom. Luftfuktigheten måste också kontrolleras. De bästa platserna för ett datacenter är där det är låg luftfuktighet som här uppe i Norrbotten. Högre luftfuktighet kräver avfuktning och mekanisk kylning.

Adiabatisk kylning

Denna typ av kylning används bara på platser med låg luftfuktighet och kan signifikant utöka antalet timmar för användingen av frikyla.
Att kyla datacenter är som du ser en central fråga, inte minst ur energisynpunkt. Att driva datacenter i Norrbotten där klimatet är svalt och luftfuktigheten är låg innebär stora fördelar energimässigt vilket innebär lägre energiförbrukning. Fortlax datacenter använder sedan 2004 el från vind- och vattenkraft för att kyla våra anläggningar.
På våra anläggningar använder Fortlax vattenkylning som till största delen av året kyls med så kallad frikyla.
Vill du veta mer om våra tjänster är du varmt välkommen att kontakta oss på Fortlax datacenter
Fortlax Online backup

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.