Fortlax datacenter

Det pratas mycket om datacenter i media och i andra forum men vad är det som definierar ett sådant egentligen. Här kommer en förklaring som reder ut vad ett datacenter är. Oavsett om företaget eller organisationen själv har ett eller om det finns hos en extern part är förklaringen densamma.
Ett datacenter är en dedikerad plats där företag kan förvara och styra de mesta av sin IT-infrastruktur som stöder deras verksamhet. Detta kan vara servrar och lagrings-utrustning som kör applikationer och processar och lagrar data och innehåll. För vissa företag kan det vara ett enkelt rack av utrustning, för andra kan det vara ett rum som huserar några eller flera skåp, beroende på omfattningen av deras verksamhet.
Utrymmet har ofta ett upphöjt golv med kabelkanaler under för att mata ström till skåp och även kablar som ansluter skåpen till varandra.

Kontrollerad miljö i datacenter

Miljön är kontrollerad vad gäller temperatur och fuktighet, både för att säkerställa prestanda och driftdugligheten för systemen. Faciliteterna innefattar i allmänhet nätaggregat, reservkraft, kylaggregat, kablage, system för upptäckt av brand och vatten samt säkerhetskontroller.
Datacenter kan vara in-house, som ligger i ett företags egen anläggning eller outsourcas med utrustning som är samlokaliserad hos en tredje part. Outsourcing betyder inte nödvändigtvis att överlåta kontrollen av utrustningen, det kan vara så enkelt som att hitta rätt plats för att hysa denna utrustning, kallat colocation.
Vi på Fortlax ser att allt fler företag och organisationer lägger ner sidan egna datacenter och outsourcar driften hos externa . Denna utveckling beror oftast på de besparingar i både tid och pengar som görs.

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.