En viktig faktor vid lagring av din data i en digital miljö är hur du säkerställer att informationen kommer att vara tillgänglig i händelse av ett problem som uppstår. Detta kan innebära många olika saker beroende på vilka applikationer du använder. Det är  viktigt att ha omedelbar ”failover”, och vilken typ av problem som du räknar med ska hända.
Vad är skillnaden mellan redundans och säkerhetskopiering (backup)? Definitionerna av termerna redundans och backup är ofta överlappande och i många fall, förvirrad. De är två skilda begrepp som är relaterade med varandra men annorlunda och vissa lösningar tillhandahåller både och.

Redundans

Redundans vad gäller data innebär att det är en omedelbar failover (automatisk överlämning vid fel) i händelse av ett systemproblem. En failover innebär att om en uppsättning data blir otillgänglig blir en annan perfekt kopia omedelbart utbytt och sätts i produktion för att ta dess plats.  Detta resulterar i nästan ingen märkbar nertid och programmet eller webbplatsen kan fortsätta betjäna förfrågningar som om ingenting hänt. Under tiden har systemadministratören möjlighet att åtgärda problemet och återföra systemet till ett fullt fungerande tillstånd.
Även om detta kan verka som det också skulle tjäna som en stor lösning för säkerhetskopiering, är detta en farlig villfarelse. Redundans skyddar inte mot ett misslyckande som påverkar hela systemet. Till exempel, om du har en speglad RAID konfigurerad (t.ex. RAID 1), är din data redundant så till vida att om en enhet misslyckas, kommer den andra fortfarande att finnas tillgänglig. Men om själva ”maskinen” i sig själv misslyckas kan alla data kan gå förlorade.
En annan nackdel med denna typ av en setup är att varje operation görs på samtliga kopior av data. Detta inkluderar illvilliga eller oavsiktliga operationer. En sann lösning för säkerhetskopiering gör att du kan återställa från en tidigare punkt där data är känt för att vara bra.

Säkerhetskopiering (backup)

Som vi redan har nämnt, är det viktigt att du behåller funktionella säkerhetskopior för dina viktiga data. Beroende på din situation kan detta innebära att säkerhetskopiera program eller användardata, eller en hel webbplats eller maskin. Tanken bakom säkerhetskopior är att i händelse av förluster i ett system, maskin, eller förlust av data, kan du återställa, omfördela, eller på annat sätt komma åt dina data. Återställa från en säkerhetskopia kan kräva driftstopp, men det kan betyda skillnaden mellan början från en punkt för en dag sedan och börja om från början. Något som du inte har råd att förlora bör per definition säkerhetskopieras.
När det gäller metoder finns det en hel del olika nivåer av backup. Dessa kan vara skiktade efter behov för att ta hänsyn till olika typer av problem. Till exempel kan du säkerhetskopiera en konfigurationsfil innan du ändrar den så att du enkelt kan återgå till dina gamla inställningar om ett problem skulle uppstå. Detta är idealiskt för små förändringar som du aktivt övervakar. Emellertid, skulle denna setup misslyckas i fallet  med ett skivfel eller något mer komplext bör du också ha regelbundna  automatiska säkerhetskopior på en annan avlägsen plats.
Säkerhetskopior i sig ger inte automatisk failover. Detta innebär att dina fel inte kan kosta dig några förluster av data (förutsatt att dina säkerhetskopior är 100% up-to-date), men de kan kosta dig drifttid. Detta är en anledning till varför redundans och säkerhetskopior oftast används tillsammans i stället för att den utgör hinder för varandra.
Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta oss. Vi på Fortlax kan redundans, backup och VPS.
 

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.