Alla företag och organisationer har data som används sällan eller nästan aldrig men som de ändå vill ha kvar i framtiden. Det kan vara protokoll, bokföring, bilder och andra historiska dokument som är värda att bevara. Många gånger ligger dessa dokument på olika medier som cd-rom, dvd, hårddisk, videokassett eller något annat lagringsmedia. Flera av dessa lagringsmedier håller på att fasas ut. Ta exemplet med 3,5 tums-disketten som idag är svårt att hämta data ur därför att få datorer inte har en sådan läsare. Samma sak kommer förr eller senare att hända med exempelvis cd-rom.

Överför din data

Här är det viktigt att i första steget se till att data som är lagrat på externa enheter som kan försvinna, snabbt överförs på hårddiskar så att åtkomsten säkras. Nästa steg är att hitta en säker lagringsplats som håller över tid. Över tid kan vara fem år, 15 år eller kanske 100 år, eller mer.

En kontrollerad miljö med e-arkiv

För att detta ska fungera måste data lagras i en kontrollerad miljö som är trygg och säker samt ha enkel åtkomst. Det vi beskriver ovan är saker som vi på Fortlax upplever många inte har en strategi för. Viktiga data ligger på olika platser och riskerar att tappas bort för all framtid. Ett säkert och enkelt sätt att lagra viktiga data för framtiden är att använda molntjänster som e-arkiv. Fördelarna är kanske uppenbara men de tål att förtydligas ändå. Det kräver inga inköp av hårdvara, inget fysiskt utrymme, inget underhåll, inga uppdateringar av hård- eller mjukvara, allt sköts av molnleverantören.
Med detta hoppas vi att du tänker igenom om du har några viktiga dokument som du vill bevara för framtiden på ett säkert sätt. Vi på Fortlax har e-arkiv som en av våra tjänster som vi gärna hjälper dig med.

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.