Digital asset management

Att framgångsrikt genomföra en digital tillgångsstrategi eller ”DAM” (Digital Asset Management ) i en organisation är inte bara en fråga om att välja rätt teknik eller fånga rätt digitalt format. Det är en förändring som påverkar hela organisationen och alla i den.
Istället för att tänka på det i termer av att ”genomföra DAM”, är det ibland användbart att tänka på vad det innebär att bli en organisation som skapar, samlar in, bevarar och återanvänder digitala tillgångar på ungefär samma sätt som du samlar och ger tillgång dina fysiska samlingar.

Konsekvenser

Det finns konsekvenser i form av kostnader, bemanning, ändringar i arbetspraxis och organisationskultur. Sättet du närmar dig det kommer att ha en inverkan på de tjänster du kan erbjuda dina användare och i vilken utsträckning dessa är skalbara för att ta hänsyn till långsiktiga förändringar inom teknik och beteende.
Det är också viktigt att inse att DAM:s behov av just din organisations behov kommer att vara unik – du bör alltid se upp för att anta en DAM- strategi som har utvecklats för ett annat sammanhang eller organisation.
Av denna anledning kan det vara frestande att rusa rakt in och skapa en digital tillgångsstrategi för din verksamhet. 
De är dock viktigt att du svara på några grundläggande frågor för att det ska bli bra i slutändan:

  • Vad hoppas du uppnå?
  • Hur kommer det gynna din organisation?
  • Vilka är de viktigaste personerna som behöver vara inblandade?
  • Varför gör ni det nu?
  • Hur kommer du att se till att din inställning till DAM är livskraftig på medellång och lång sikt?

Att veta svaren på dessa frågor kommer att spara mycket tid och minska risken för missförstånd i det långa loppet.

Var passar din DAM-strategi in?

När du är bekväm och förstår varför du genomför en digital tillgångsstrategi i din organisation och de fördelar du hoppas uppnå, är det värt att spendera lite tid och tanke på var din DAM-strategi passar in i den övergripande strategiska utvecklingen av din organisation.
I många fall har din organisation redan en strategisk plan, eller kommer att bli en del av en större organisation eller styrande organ som fastställer strategiska mål och syften som påverkar dig. Det är alltid att föredra för din DAM-strategi som skall integreras i eller nära med ditt uppdrag, vision och strategiska mål i din organisation. Om det inte är det, riskerar DAM-strategin att misslyckas med att leverera på organisationens ambitioner, som så småningom kommer att resultera i att den marginaliseras och ignoreras.
För att vara helt effektiv, behöver din DAM-strategi vara en del av (och ägas av samma personer som) har den övergripande strategiska ledningen och riktningen i din organisation. Detta kan också innebära att förstå hur det passar in i organisationens resultatindikatorer, eller dess interna förståelse av vad som utgör framgång.
Denna process av anpassning kan vara avgörande för att säkerställa att hela organisationen förstår hur DAM levererar värde för sitt arbete, inte bara när det gäller samlingar och bevarande, men även när det gäller publikens engagemang, intäktsgenerering och strategisk planering. I stora drag, varje avdelning, lag eller funktion i organisationen måste förstå hur DAM kommer att hjälpa dem att nå sina mål.
Det här var en introduktion om hur en digital tillgångs-strategi kan skapas. Det finns som du ser många steg att ta i denna process för att det ska bli bra i slutändan. De digitala tillgångarna ska  slutligen sparas och arkiveras på en säker plats, som är en av grundpelarna i DAM.

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.