Fortlax expanderar, investerar ytterligare 25 MSEK och nyanställer!
Fortlax möter en stark efterfrågan från befintliga och nya kunder med bolagets moderna colocation anläggningar och molntjänster. Efterfrågan av moderna datacenter som drivs på ett kostnadseffektivt sätt med den senaste tekniken samt med grön och återvinningsbar el är mycket stark. Sedan starten 2004 har Fortlax bara använt el från miljövänliga alternativ, främst vatten- och vindkraft.
Våra två redundanta datacenter F1 och F2, som är belägna i Piteå, har haft en mycket positiv utveckling under senaste året. F2 som invigdes under 2016 expanderar nu med ytterligare colocation kapacitet. Det är mycket glädjande att Fortlax nu snabbt utvecklas och expanderar tillsammans med våra kunder säger Anders Berglund, VD Fortlax
Parallellt med infrastruktursatsningarna investerar också Fortlax i ISO certifieringar (ISO 27001, 9001, 14001). Det pågår också en utbyggnad och automatisering av Fortlax molntjänster, bland annat virtuella servrar och av backuptjänsterna. Det senaste året har varit ett mycket arbetsamt år, men samtidigt spännande och roligt för Fortlax samt våra medarbetare. Vi ser nu att våra investeringar och satsningar börjar ge resultat. Detta leder också till fler anställningar, under 2017 räknar vi med att behöva anställa ytterligare 4-5 IT tekniker, säger Anders Berglund, VD Fortlax.
Datacenter byggaren Enaco har fått förtroendet för utbyggnaden som beräknas vara klar i mars 2017. Anläggningen F2 kommer att ha en kapacitet på 3 MW. Under maj/juni-2017 når F2 effektnivån på 0,5 MW som i dagsläget berättigar till låg elskatt för datacenter, vilket gynnar våra befintliga och framtida kunder avslutar Anders Berglund.
För mer information kontakta
Anders Berglund VD Fortlax AB
070-3492921

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.