Små företag saknar ofta en IT-avdelning, eller ens en anställd vars enda uppgift kretsar kring IT-uppgifter. Dessa uppgifter faller ofta på ägaren som redan har full arbetsbelastning. Molntjänster erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att fylla i IT-luckor på grund av bristen på on-site-hårdvara, försäljare som hanterar de flesta support- och underhållskrav och en skalbar modell.
Över 78 procent av små företag förväntas ha sin IT-infrastruktur helt i molnet 2020. Några små företag väntar med  att använda molntjänster eftersom de är oroliga för säkerheten. I själva verket kan molntjänster faktiskt förbättra små företags säkerhet.

Säkerhet är inbyggd i molntjänster

Dataintrång är ett stort problem i takt med att cyberbrottslingar hittar nya sätt att få tillgång till personlig och finansiell information. Skadan från ett intrång har en långsiktig effekt på företagen. SafeNet kom fram till att 54 procent av de amerikanska konsumenterna helt förlorade sin tillit till företag som lider av dataintrång.
Den typiska IT-infrastrukturen hos små företag  är inte byggt med IT-säkerhet i åtanke, till skillnad från molntjänster. En leverantör av molntjänster bygger hela sin verksamhet på förtroende och att de håller kundernas data säkra. Säkerhet är inbyggd i systemet från grunden.

Moln-leverantörerer har tillgång till specialbyggd hårdvara och mjukvara

Många små företag har en begränsad IT-budget, och kanske använder sina egna persondatorer och nätverksutrustning. Bolagets kassaflöde går någon annanstans för att främja tillväxt, anställa och bygga varumärkeskännedom. Ett moln-leverantör behöver bästa hårdvaran och specialbyggd programvara för sin kärnkompetens. Budgeten går först till IT-infrastruktur. Små företag som använder molntjänster får tillgång till en högre grad av hårdvara, mjukvara och säkerhetsåtgärder än de har i  sina lokaler.

Sårbarheten vid support och underhåll minimeras

Underhåll och supportärenden faller i glömska när små företag har mycket att göra, särskilt om den person som ansvarar för att hålla systemen uppdaterade har andra arbetsuppgifter att sköta. Utöver detta, kan föråldrad mjukvara och operativsystem i ett litet företag skapa säkerhetsproblem i infrastrukturen. Moln-leverantörer hanterar  stöd, programuppdateringar och hårdvaru-underhåll i sina tjänster. Att eliminera detta ansvar för de små företagen skapar en säkrare miljö.
I de flesta fall överstiger säkerheten hos moln-leverantörer vida den säkerhet de säkerhetsåtgärder och bästa praxis små företag kan skapa själva. Ägaren får fokusera på att få verksamheten att växa medan molnets säkerhetsåtgärder håller IT-infrastrukturen säker.
Vill du veta mer om molntjänster från en expert är du välkommen att kontakta oss på Fortlax.

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.