Foto: Per Pettersson

Satsar 80 miljoner på sitt tredje datacenter med sikte på nationella och internationella storkunder.

Fortlax datacenter, med digital placering mitt i världen och fysisk placering i Piteå, har genom målmedveten utveckling lyckats vinna biltillverkaren BMWs förtroende. BMW är inte det enda internationella företag som visat intresse för Fortlax datacenterfilosofi och som valt Fortlax som leverantör.
-Vi har tvingats tacka nej till flera nya nationella och internationella kunder på grund av kapacitetsbrist och gör därför denna jättesatsning på vårt tredje datacenter, F3, för att kunna fortsätta att växa tillsammans med nya internationella storkunder säger Anders Berglund, Fortlax VD och grundare.
Att ett datacenter i norra Sverige lyckades bli leverantör av avancerade HPC-kluster (High Performance Computing) för en av världens teknikledande biltillverkare kom som en överraskning för många när nyheten släpptes 2016. Men inte för Fortlax själva.
-Vår bas är som tidigare Sverige. Våra kunder känner oss och vet vad vi står för, och även om vi har ambitionen att växa så släpper vi aldrig fokus på kundernas behov, det är våra befintliga kunder, stora som mindre, som gjort det möjligt att vara där vi är idag.
Möjligheten och målsättningen att locka utländska kunder har funnits med under hela resan, och med framgångarna med BMW visade Fortlax att företaget var på rätt väg fortsätter Anders Berglund.
Vi vet vilka fördelar vårt geografiska läge ger oss. Vi har därför haft en målmedveten strategi att positionera vår verksamhet och lyfta fram våra unika fördelar, bland annat det kalla klimatet som minskar energiförbrukningen för kylning och vår erfarenhet av att hjälpa andra stora kunder. Vårt läge långt uppe i norra Europa innebär, en säker geografisk position, stabilt elnät med Europas lägsta elpriser bidrar också till mycket bra förutsättningar för datacenter.
Som entreprenör för datacenterbygget har Fortlax valt Coromatic, som förutom att leverera datacentret nyckelfärdigt kommer att ansvara för service och underhåll genom sin lokala serviceorganisation i norra Sverige.
– Vi är mycket stolta över att få vara en del av Fortlax fortsatta framgång som i grunden handlar om hårt arbete och en stark drivkraft, säger Thomas Wunger, ansvarig för datacenter på Coromatic. Vi har arbetat tätt samman med Fortlax för att designa och optimera datacentret så att det på bästa sätt stöttar företagets specifika behov och drar bäst nytta av det geografiska läget och de möjligheter som det ger för energieffektivisering av datacentret
Det nya datacentret F3 kommer att ligga i anslutning till F2 och ca 10 km från F1. F3 planeras stå klart under sommaren 2018.  Anläggningen på 1300 kvm byggs med högsta skyddsklassning, 3,6 MW effekt och plats för 140 datarack. Med F3 har Fortlax datacenter på tre olika fysiska platser i Piteå kommun. Redan idag ligger Fortlax i förhandlingar med en rad nya intressenter, såväl nationella som internationella som vill placera utrustning i F3.
Citat och uttalanden om Fortlax:
BMW, har valt Fortlax för vår datalagring, och det är fler som tittar norrut för att lösa sina motsvarande behov.
”Vi är väldigt nöjda med vårt val. Vi har ett bra och professionellt förhållande och har direkt kontakt om vi behöver. Vi är väldigt nöjda med den proffsiga, kontinuerliga och jämna kvaliteten. Många andra företag – inklusive andra biltillverkare använder redan datorkraft från norra Sverige säger Christoph Schmid  BMW och tillägger att efterfrågan bara kommer att öka under kommande år.
–Vi tycker att F3 satsningen passar väldigt bra med den profil vi valt att jobba med. Tekniskt starka leverantörer som attraherar starka kunder nationellt och internationellt konstaterar Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå.
 

Fortlax – personliga IT-tjänster med högsta säkerhet
Fortlax är norra Sveriges ledande datacenter med tre anläggningar i världsklass strax utanför Piteå. Vi hjälper företag att växa med hjälp av smarta IT- och molntjänster. Vi lagrar data i anläggningar av högsta säkerhetsklass på en plats där gjorda riskanalyser visar på extremt liten risk för naturkatastrofer. Dessutom driver vi alla våra anläggningar med 100 % grön energi och nyttjar naturlig kyla stora delar av året.
Fortlax AB har det senaste räkenskapsåret mer än tredubblat sin omsättning och visar positiva  vinstsiffror.
 

Information :
Anders Berglund, VD Fortlax AB,
T: +46 732 349 29 21
E: 
anders.berglund@fortlax.se
Jasenko Masic COO / Partner, FORTLAX AB
T: +46 703 90 36 12
E: jasenko.masic@fortlax.

 


Ytterligare Information:
FORTLAX 

Dela

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.