Vi upplever just nu driftstörningar.

Alla våra tjänster är 100% i drift.

Käre kund,

För att säkerställa bästa prestanda och tillförlitlighet på våra tjänster måste vi genomföra underhållsarbete på bakomliggande infrastuktur. Tjänsten som påverkas är vCloud Director med resultatet att ändringar i miljön inte kommer att kunna genomföras under tiden arbetet pågår. Ändringar innefattar nya och uppdaterade egenskaper samt operationer mot virtuella maskiner som sker från vCloud Director.
Driften och funktionen av virtuella maskiner påverkas inte.

Datum: 2020-04-22
Tid: 17.00-17.30

Dear Customer,

To ensure optimal performance and reliability of our services we need to perform maintenance on the underlying infrastructure. The service that is affected is vCloud Director resulting in that you will not be able to perform changes in the environment during the service. Changes include new and updated settings and operations targeting virtual machines that is performed through vCloud Director.
The normal operation and functionality of virtual machines will not be affected.

Date: 2020-04-22
Time: 5.00pm-5.30pm

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.