Vi upplever just nu driftstörningar.

Alla våra tjänster är 100% i drift.

Käre kund,

För att säkerställa en stabil och snabb tjänst behöver vi utföra underhåll på bakomliggande nätverk. Detta arbete påverkar inte driften av Era virtuella maskiner, men det kommer att bli ett kortare avbrott på vissa tjänster i portalen och vCloud-plattformen.
Arbetet kommer att utföras onsdagen den 15 april mellan klockan 07:30 och 08:00.

Dear customer,

To ensure a stable and responsive service, we need to perform maintenance on the underlying network. This work will not affect your virtual machines, but it will be a shorter interruption in some services in the portal and vCloud platform.
The service will be performed on Wednesday April 15th between 07:30 and 08:00 am.

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.