Kameraövervakningslagen

Vi på Fortlax kameraövervakar våra anläggningar och områden enligt avtal som en del av våra många säkerhetsåtgärder. Kameraövervakning är nödvändigt för att hålla en hög säkerhetsnivå på den data vi lagrar i våra servrar. Kameraövervakning är också nödvändigt för att kunna vidta åtgärder om försök till fysiskt intrång/sabotage skulle inträffa.

Om du skulle mot förmodan besöka oss och tycker att våran kameraövervakning bryter mot lagar, regler eller avtal så har du rätt att klaga hos Datainspektionen. Du har även rätt att kontakta oss för att begära att videomaterial som du medverkar på raderas. Det är ingen annan än Fortlax som tar del av kameraövervakningsmaterialet. Videomaterialet lagras i 30 dagar, därefter förstörs det automatiskt.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta Fortlax dataskyddsombud på ciso@fortlax.se.

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.