Miljöpolicy

Fortlax bedriver datacenter och Cloudverksamhet från tre egna datacenter i Piteå.

Vårt unika läge, med naturlig kyla så kallad ”fri-kyla” och en stabil grön elförsörjning, ger oss unika förutsättningar för att driva våra datacenter på ett kostnads- och mycket miljöeffektivt sätt. Våra anläggningar har den högsta säkerhetsklassning civila byggnader kan ha.

Vi har som ett miljömål att ligga i framkant när det gäller energieffektivitet i våra datacenter.

Vi mäter kontinuerligt effekten i våra datacenter med ett så kallat PUE-tal och arbetar löpande med att ha ett så lågt tal som möjligt.  

Energieffektiveten är något som också påverkar valet av IT-utrustning. 

PUE-talet fås genom en enkel uträkning som dividerar den totala mängden energi som tillförs ett datacenter med mängden energi som används för att driva dess IT-utrustning. Ett teoretiskt totalt effektivt datacenter skulle alltså ha PUE-talet 1.      

Fortlax arbetar aktivt för att vara långsiktigt hållbara.

Fortlax arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan genom att vara medvetna om vår egen miljöpåverkan och välja leverantörer som har ett aktivt miljöledningsarbete.

Fortlax arbetar aktivt för miljöfrågor, alla våra datacenter och Cloudtjänster kommer alltid att drivas av miljövänlig och återvinningsbar el. Vi ska också arbeta aktivt för att skapa en opinion och en förståelse för gröna datacenter och gröna Cloudtjänster, detta ska ske i vår marknadsföring och alltid kommunicera detta budskap till våra kunder, leverantörer och intressenter.

Fortlax miljöarbete ska kommuniceras kontinuerligt till medarbetare, leverantörer och kunder. Fortlax ska löpande utbilda och involvera våra medarbetare i miljöarbetet.

Fortlax bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning och uppnår de miljökrav som fastställs av myndigheter och av företagets övriga identifierade intressenter, med ska eftersträva att överträffa dessa miljökrav.

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.