Våra datacenter

"With great power comes great responsibility"

Fortlax – Europas Fort Knox för datalagring

Fortlax har tre datacenter Fortlax 1 (F1) med start 2001 och Fortlax 2 (F1) med start november 2015 samt Fortlax 3 med start i slutet av 2018.
Etableringen av det nya datacentret F2 innebär att vi kan erbjuda ett toppmodernt Twin-datacenter, som konkret är två datacenter geografiskt åtskilda (8 159 meter) från varandra med bland annat separat strömförsörjning och datadrift. F1 och F2 är redundant ihopkopplade med fiber mellan anläggningarna.

F1

F1 byggdes 1991 av Försvarets radioanstalt, FRA som hade verksamhet på plats till 2001. Sommaren 2004 startades Fortlax AB vars namn kommer av att anläggningen ligger i Hortlax, Piteå och att den påminner om ett fort.
Anläggningen är en av Europas säkraste, mest påkostade och professionella anläggningar för datalagring och drift av IT-miljöer. Fastigheten har säkerhetsklass 3 vilket är den högsta en civil fastighet kan få i Sverige. Serverrummen utgörs av ”bankvalv” inuti byggnaden helt separerade från varandra och anläggningen är även godkänd av Riksarkivet för lagring av så kallad ”Verks-information”- digital information från Statliga verk.

Fortlax

Fortlax har tre datacenter F1 med start 2004 och F2 samt F3 med start i januari 2019. Alla datacenter ligger i Piteå och drivs av 100 % grön el.

Förutom datacenter tjänster (colocation) erbjuder vi också ett antal molntjänster, exempelvis VPS och backup tjänster.

F1

F1 byggdes 1991 av Försvarets radioanstalt (FRA) som hade verksamhet på plats till 2001. Sommaren 2004 startades Fortlax AB vars namn kommer av att anläggningen ligger i Hortlax strax utanför Piteå.

 • Inhägnad fastighet 21000 kvm
 • Byggnader om totalt 1800 kvm
 • Skottsäkra fönster
 • Sektionerade serverhallar som är egna brandceller
 • Automatisk släck i serverhallar, automatiskt brandalarm kopplat till Brandkåren.
 • Skyddsklass3
 • Redundant svartfiber och ISP
 • Redundant avbrottsfri kraft – UPS
 • Redundant reservkraft för värme och kyla
 • EMP-skydd (elektromagnetisk puls) och RÖS-skydd (inga radiosignaler) i hela huvudbyggnaden samt teknikbyggnad
 • Reservarbetsplatser

F2

 • Inhägnad fastighet 10 000 kvm
 • Byggnad 1 000 kvm
 • Avstånd F1 (fågelvägen): 8159 meter
 • Automatisk släck i serverhallar, automatiskt brandalarm kopplat till Brandkåren.
 • Redundant svartfiber och ISP
 • Elektricitet, kylning, UPS N+1
 • PUE (energieffektivitet) 1.3
 • Möjlig kapacitet IT last 1 MW
 • Redundant svartfiber ihopkopplat med F1

F3

Med nybyggda F3 så ökar vi vår kapacitet markant. Byggd på senaste teknologin och drivs givetvis, som både F1 och F2, av 100% grön el.

 • Inhägnad fastighet 10 000 m²
 • Byggnad 1 300 m²
 • Avstånd F1 (fågelvägen): 8159 meter
 • 140 rack
 • Möjlig IT last 2 MW
 • Upp till 20kW/rack
 • Elektricitet, kylning, UPS N+1
 • PUE (energieffektivitet) 1.1
 • Skyddsklass 3
 • Larmklass 3
 • Automatisk släck i serverhallar, automatiskt brandalarm och inbrottslarm kopplat till SOS

Norra Sverige erbjuder flera fördelar för att driva datacenter.

Med ett väl utbyggt fibernät, stabilt politiskt klimat, låg risk för naturkatastrofer och ett elnät i världsklass ligger Fortlax Datacenter precis rätt. Eftersom Piteälven är skyddad finns inte heller någon risk för översvämning i samband med ett eventuell dammbrott.

Med våra två datacenter utökar vi säkerheten ytterligare. Våra datacenter

 • Är sammankopplade via separata fibervägar som inte korsar
 • Är placerade i olika typer av miljöer för att minimera risker
 • Ligger 8159 meter ifrån varandra, 12,8 km med bil och 15,8 km via fiber
 • Drivs med vattenkraft från två olika älvar

Hör av dig till oss

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om din IT-miljö.

°C
Det är just nu °C i Piteå.
Detta betyder att vi använder
% naturlig kyla för att kyla våra anläggningar.